Cirkulär 20.9.2017, 20/2017, Joonas Jännäri

Ersättningar för musikframföranden som betalas till Teosto år 2018

Enligt Kommunförbundets och Teostos avtal om rätten till musikanvändning var kommunernas ersättning för musikframföranden 11,13 cent per invånare år 2017 Kommunförbundet och Teosto har enligt förhandlingspromemorian som undertecknades 13.9.2017 justerat ersättningsbeloppet. Grunden för justeringen är i enlighet med rekommendationsavtalet utvecklingen av förtjänstnivåindex och den uppskattade mängden musikframföranden.

Enligt det nya rekommendationsavtalet ska kommunerna år 2018 betala 11,14 cent per invånare i ersättning för musikframföranden. För dröjsmål uppbärs den allmänt tillämpade dröjsmålsräntan.

Närmare upplysningar:
Joonas Jännäri, tfn 09 771 2454

Bilaga Kommunerna Förhandlingspromemoria 2018

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio
vice verkställande direktör

Joonas Jännäri
jurist
 

 

 

 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman