Cirkulär 31/2017

Kommunförbundet, jämställdhet och Finland 100

Kommunförbundet har under 2017 deltagit i kampanjen 100 jämställdhetsgärningar som en del av festligheterna kring 100-årsjubileet för Finlands självständighet.

Kommunförbundets jämställdhetsgärning är att sporra kommunerna och landskapen att främja jämställdheten med hjälp av Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhetsdeklarationen är utarbetad i samarbete mellan kommunorganisationerna i Europa år 2006. I Finland har 23  kommuner och två landskapsförbund hittills förbundit sig att följa deklarationen. Deklarationen behandlar främjandet av jämställdhet och förebyggande av flerfaldig diskriminering ur flera perspektiv. Jämställdhetsdeklarationen omfattar kommunernas och landskapens demokratiska ansvar och beslutsfattande, servicen, arbetsgivarrollen, arbetet mot könsrelaterat våld och hållbar utveckling.

Kommunförbundet påpekar att kommunerna och landskapen ska ta jämställdhetsfrämjandet på allvar för att utvecklingen av jämställdheten ska kunna garanteras i framtiden. Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män är användbar i politiken, på strategisk nivå och i det praktiska arbetet när man till exempel ska ställa upp mål för jämställdheten i kommunen och följa upp dem.

Kommunerna och landskapen kan främja jämställdheten genom att fatta beslut som ökar jämställdheten till exempel i kollektivtrafiken och daghemmen. De kan också se till att centrum och parker är lika trygga för både kvinnor och män dygnet runt. Som offentliga arbetsgivare kan kommunerna och landskapsförbunden föregå med gott exempel när det gäller att främja jämställdheten. I upphandlingarna kan jämställdhet främjas genom att förutsätta att varu- och serviceleverantörerna ska ha en uppdaterad jämställdhetsplan. Medvetet främjande av jämställdheten är att man låter bli att fatta beslut som direkt eller indirekt försämrar jämställdheten.

Kvinnornas rösträtt och valbarhet i kommunen fyllde 100 år. De kommunala lagarna om lika rösträtt och valbarhet för kvinnor på samma villkor som för män godkändes i riksdagen den 16 november 1917. I Kommunförbundets publikation berättar Kari Prättälä om hur det gick till för hundra år sedan och hur kvinnornas inflytande i kommunalpolitiken har utvecklats sen dess.

I bilagan presenteras Kommunförbundets publikationer om ämnet. Materialet är gratis tillgängligt på Kommunförbundets webbsidor. Materialet kan också skrivas ut. För tryckfärdiga PDF-filer kontakta Arja Puukko, arja.puukko@kuntaliitto.fi och Sinikka Mikola, sinikka.mikola@kuntaliitto.fi.

Kommunförbundet erbjuder ett jämställdhetsnätverk som samarbetsforum för kommunerna och landskapen.  Vi uppdaterar nätverket och ber er därför skicka uppgifter om den person som ansvarar för det verksamhetsrelaterade likabehandlingsarbetet i kommunen till Kommunförbundets registratur  registratur@kommunforbundet.fi, Outi Tuuri outi.tuuri@kommunforbundet.fi och Sinikka Mikola sinikka.mikola@kommunforbundet.fi inom januari 2018.