Cirkulär 5/2017, 16.2.2017, Joonas Jännäri

Kopiostos fotokopieringsavtal 2017–2019

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf har enats om ett rekommendationsavtal för 2017–2019 om upphovsrättsersättningar för fotokopiering av upphovsrättsligt skyddade verk. Ersättningen baserar sig på förhandlingar mellan parterna och på en undersökning som Kopiosto år 2016 lät utföra om mängden upphovsrättsligt skyddat material som kopieras och skrivs ut och mängden tidningsmaterial som skannas i kommunerna.

Parterna har efter långvariga förhandlingarna kommit fram till en kopieringsersättning för kommunsektorn som är betydligt lägre än vad resultaten av Kopiostos undersökning skulle förutsätta. Priserna för följande avtalsperiod förhandlar parterna om under 2019.

Kopiostos pris per sida för den offentliga förvaltningen är 6,25 cent år 2017, 6,34 cent år 2018 och 6,44 cent år 2019. Priset per sida följer tariffen för den offentliga förvaltningen – kommunerna, staten och kyrkan.

Ersättningen per invånare, som efter förhandlingarna blev betydligt lägre än vad kopieringsundersökningen hade förutsatt, är 28 cent år 2017, 32 cent år 2018 och 35 cent år 2019.

Enligt § 9 i avtalet mellan Kopiosto och kommunerna är avtalet i kraft ett kalenderår åt gången, om det inte sägs upp av endera parten senast tre månader före kalenderårets utgång eller senast en månad efter att kommunen har fått kännedom om slutresultatet av förhandlingar som förts mellan kommunernas centralorganisationer och Kopiosto om nya ersättningsgrunder.

 

Närmare upplysningar
Joonas Jännäri, tfn +358 9 771 2454, +358 40 834 3036, joonas.jannari@kommunforbundet.fi

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio
vice verkställande direktör

Joonas Jännäri
jurist

Bilaga 
Avtal för år 2017–2019 Kommunens interna förvaltning (på finska)

Läs mer om dessa teman