Cirkulär 6/2017, 16.2.2017, Joonas Jännäri

Kopiostos fotokopieringsavtal 2017–2019 för småbarnspedagogik som ordnas av kommunen

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf har förhandlat fram det bifogade rekommendationsavtalet för kommunerna/städerna och Kopiosto om kopiering av upphovsrättsskyddade verk inom den småbarnspedagogik som ordnas av kommunerna/städerna. 

​Kommunförbundet rekommenderar att kommunen ingår ett sådant avtal, om det inom kommunens småbarnspedagogik kopieras verk som är upphovsrättsskyddade på det sätt som avses i avtalet.

Ersättningen baserar sig på en undersökning som Kopiosto år 2016 lät utföra om mängden upphovsrättsligt skyddat material som kopieras och skrivs ut och mängden tidningsmaterial som skannas inom kommunernas och städernas småbarnspedagogik.

För varje kopierad sida som innehåller upphovsrättsligt skyddat material är ersättningen per sida enligt Kopiostos tariff för undervisningsbruk (förutom notmaterial) 5,04 cent år 2017, 5,09 cent år 2018 och 5,17 cent år 2019. För notmaterial är ersättningen per sida 13,21 cent år 2017, 13,34 cent år 2018 och 13,54 cent år 2019.

Ersättningen per invånare är 0,101 euro år 2017, 0,10 euro år 2018 och 0,099 euro år 2019.

Närmare upplysningar
Kirsi Salmela, tfn +358 50 3794 533, kirsi.salmela@kopiosto.fi
Joonas Jännäri, tfn +358 9 771 2454, +358 40 834 3036, joonas.jannari@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio
vice verkställande direktör 

Joonas Jännäri
jurist

Bilaga 
Avtal för år 2017–2019 Småbarnspedagogik som ordnas av kommunen
(på finska)

Läs mer om dessa teman