Cirkulär 26.10.2018, 13/2018, Joonas Jännäri

Ersättningar för musikframföranden som betalas till Gramex år 2019

Kommunförbundet och Gramex har med stöd av avtalet för Gramex och kommunerna justerat ersättningsbeloppet för musikframföranden. Grunden för justeringen är i enlighet med det nya kommunavtalet den allmänna höjningen av inkomst- och kostnadsnivån.

Jämfört med ersättningarna år 2018 är höjningen + 1,6 %. Därtill höjs beloppet med ytterligare 2 % år 2019 som en engångsföreteelse till följd av ändringen i nationalitetskriteriet (Cirkulär 19/2017, 7.9.2017). För dröjsmål uppbärs den allmänt tillämpade dröjsmålsräntan.

De konkreta ersättningsbeloppen för år 2019 är följande:

Ersättningen för kopiering av ljudupptagingar av musik 2019 är 0,0306 € per kommuninvånare.     

Ersättningen för offentligt framförande av ljudupptagningar av musik och musikvideor 2019:

Invånarantal                                              € per kommuninvånare

Upp till 70 000 invånare                             0,0957 €
70 001–200 000 invånare                         0,0691 €
200 001 invånare eller mer                        0,034 €

Minimifakturering                                       23,98 €

Närmare upplysningar:
Joonas Jännäri, tfn 09 771 2454

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio                                             
vice verkställande direktör   

Joonas Jännäri
jurist

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman