Cirkulär 11/2018, 12.10.2018, Joonas Jännäri

Ersättningar för musikframföranden till Teosto år 2019

Enligt Kommunförbundets och Teostos avtal om rätten till musikanvändning var kommunernas ersättning för musikframföranden 11,14 cent per invånare år 2018  Kommunförbundet och Teosto har i enlighet med den förhandlingspromemoria som undertecknades 2.10.2018 justerat ersättningsbeloppet. Grunden för justeringen är i enlighet med rekommendationsavtalet utvecklingen av förtjänstnivåindex och den uppskattade mängden musikframföranden.

Enligt det nya rekommendationsavtalet ska kommunerna år 2019 betala 11,34 cent per invånare i ersättning för musikframföranden. För dröjsmål uppbärs den allmänt tillämpade dröjsmålsräntan.

Kommunförbundet och Teosto har dessutom efter förhandlingar 20.9.2018 kommit överens om att privata gatumusikanters framföranden inkluderas 1.1.2019 i kommunernas rätt till musikanvändning.

Kommunförbundet och Teosto kom också överens om en miniminivå på årsfakturan för tillståndsprodukten Musik i kommunens verksamhet. Miniminivån år 2019 är 25 euro.

Närmare upplysningar
Joonas Jännäri, tfn 09 771 2454

Bilagor  Kommunerna Förhandlingspromemoria 2019

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio                                             
vice verkställande direktör 

Joonas Jännäri
jurist                     
 

 

                 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman