Cirkulär 10/2019

Ersättningar för musikframföranden som betalas till Teosto år 2020

Enligt Kommunförbundets och Teostos avtal om kommunernas rätt till musikanvändning var ersättningen för musikframföranden 11,34 cent per invånare år 2019. Kommunförbundet och Teosto har i enlighet med den förhandlingspromemoria som undertecknades 9.10.2019 justerat ersättningsbeloppet. Grunden för justeringen är i enlighet med rekommendationsavtalet utvecklingen av förtjänstnivåindex och den uppskattade mängden musikframföranden.

Enligt det nya rekommendationsavtalet ska kommunerna år 2020 betala 11,59 cent per invånare i ersättning för musikframföranden. För dröjsmål uppbärs den allmänt tillämpade dröjsmålsräntan.

Miniminivån på årsfakturan år 2020 fTörblir den samma som år 2019, dvs. 25 euro.

Närmare upplysningar:
Joonas Jännäri, tfn 09 771 2454

****

Läs även: Precisering till tillämpningen av Teostos tillstånd att använda musik i kommunernas verksamhet (på finska) (teosto.fi)

Bilaga    
Förhandlingspromemoria 2020
         

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio                                              
vice verkställande direktör                   

Joonas Jännäri
jurist
 

 

 

Etiketter
Joonas Jännäri

Förnamn
Joonas
Efternamn
Jännäri
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2454
Mobiltelefon
+358 40 834 3036
Ansvarsområden
  • avtalsrätt
  • skadeståndsrätt
  • indrivning och preskription av fordringar
  • bolagsrätt
  • rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister