Cirkulär 1/2019, 3.1.2019

Förteckning över cirkulären år 2018

 

Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2018 yleiskirjeistä.

-----------

Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunför­bunds cirkulär
år 2018.

 

Lisätietoja / Närmare upplysningar:
Piia Huttunen, puh / tfn 09 771 2648,
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

 

SUOMEN KUNTALIITTO
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Timo Leivo                                                
talous- ja hallintojohtaja                            
ekonomi- och förvaltningsdirektör             

Piia Huttunen
tiedonhallinnan asiantuntija
sakkunnig, informationshantering

 

LIITE              Yleiskirjeluettelo 2018
BILAGA          Förteckning över cirkulären år 2018

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information