Cirkulär 4/2019 25.2.2019, Heikki Telakivi

Nationella veterandagen

Nationella veterandagen firas lördagen den 27 april 2019. Det sker för 33 gången som ett riksomfattande evenemang.

Huvudfesten ordnas i år av Kuopio stad lördagen den 27 april. Temat för huvudfesten är: Det är dags att minnas. De evenemang som kommunerna och samkommunerna ordnar har en central och framträdande roll när Nationella veterandagen firas.

Finlands Kommunförbund sänder den riksomfattande rekommendationen om firande av Nationella veterandagen år 2019 till kommunerna för kännedom. I rekommendationen nämns särskilt kommunerna – de unga, skolorna och läroanstalterna.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information