Cirkulär 11/2020, 21.10.2020, Joonas Jännäri

Ersättningar för musikframföranden som betalas till Teosto år 2021

Enligt Kommunförbundets och Teostos avtal om kommunernas rätt till musikanvändning var ersättningen för musikframföranden 11,62 cent per invånare år 2020. Kommunförbundet och Teosto har i enlighet med den förhandlingspromemoria som undertecknades 6.10.2020 justerat ersättningsbeloppet. Grunden för justeringen är i enlighet med rekommendationsavtalet utvecklingen av förtjänstnivåindex och den uppskattade mängden musikframföranden.

Enligt det nya rekommendationsavtalet ska kommunerna år 2021 betala 11,76 cent per invånare i ersättning för musikframföranden. För dröjsmål uppbärs den allmänt tillämpade dröjsmålsräntan.

Miniminivån på årsfakturan år 2021 förblir den samma som år 2020, dvs. 25 euro.

 

Närmare upplysningar:
Joonas Jännäri

 

Bilaga:

Förhandlingspromemoria 2021 (på finska)

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio                                             
vice verkställande direktör                              

Joonas Jännäri
jurist

Mer på webben

Rekommendationsavtal om upphovsrätt

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman