Cirkulär 13/2020, 7.12.2020, Joonas Jännäri

Ersättningar för musikframföranden till Gramex år 2021

Kommunförbundet och Gramex har justerat beloppet för ersättningarna för musikframföranden i enlighet med avtalet mellan Gramex och kommunerna. Justeringen grundar sig på att den allmänna inkomstnivån och kostnadsnivån har stigit.

Jämfört med ersättningarna år 2020 är höjningen + 0,9 %. För dröjsmål uttas den allmänt tillämpade dröjsmålsräntan.
 

Detta cirkulär upphäver motsvarande tidigare cirkulär.

Mer på webben

Rekommendationsavtal om upphovsrätt

Etiketter