Cirkulär 1/2020

Förteckning över cirkulären år 2019

 

Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunförbunds cirkulär 
år 2019.

-----------

Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2019 yleiskirjeistä.

 

Närmare upplysningar / Lisätietoja 
Piia Huttunen, tfn 7 puh +358 50 5679 871, 
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi            

 

Finlands Kommunförbund
Suomen Kuntaliitto

 

Elina Liippola                       
ekonomi- och förvaltningsdirektör    
talous- ja hallintojohtaja  

Piia Huttunen
sakkunnig, informationshantering
tiedonhallinnan asiantuntija

 

BILAGA    Förteckning över cirkulären år 2019 
LIITE    Yleiskirjeluettelo 2019