Cirkulär 2/2022, 21.1.2022, Joonas Jännäri

Ersättningar för musikframföranden till Gramex år 2022

Kommunförbundet och Gramex har justerat beloppet för ersättningarna för musikframföranden i enlighet med avtalet mellan Gramex och kommunerna. Justeringen grundar sig på att den allmänna inkomstnivån och kostnadsnivån har stigit. 

Jämfört med ersättningarna år 2021 är höjningen +2,3 %. För dröjsmål tas ut den allmänt tillämpade dröjsmålsräntan.

Detta cirkulär upphäver motsvarande tidigare cirkulär.

Läs mer

Rekommendationsavtal om upphovsrätt

 

Tags