Cirkulär 3/2022, 21.1.2022, Joonas Jännäri

Ersättningar för musikframföranden till Teosto år 2022

Enligt Kommunförbundets och Teostos avtal om kommunernas rätt till musikanvändning var ersättningen för musikframföranden 11,76 cent per invånare år 2021. Kommunförbundet och Teosto har i enlighet med den förhandlingspromemoria som undertecknades 18.10.2021 justerat ersättningsbeloppet. Grunden för justeringen är i enlighet med rekommendationsavtalet utvecklingen av förtjänstnivåindex och den uppskattade mängden musikframföranden.

Enligt det nya rekommendationsavtalet ska kommunerna år 2022 betala 12,04 cent per invånare i ersättning för musikframföranden. För dröjsmål tas ut den allmänt tillämpade dröjsmålsräntan.

Miniminivån på årsfakturan år 2022 förblir den samma som år 2021, dvs. 25 euro.

Detta cirkulär upphäver motsvarande tidigare cirkulär.

Läs mer

Rekommendationsavtal om upphovsrätt

Läs mer om dessa teman