De tvåspråkiga kommunernas nätverk för nationalspråksstrategin

Två skolflickor med ryggsäckar

Parallellt med det Justitieministeriets nationella nätverk för nationalspråksstrategin har de tvåspråkiga kommunerna ett eget nationalspråksnätverk.
Nätverkets syfte är att lyfta upp god praxis gällande bl.a. arbetsmetoder, sektorspecifika lösningar och attityder, samt att ge stöd i språkfrågor.

Kommunförbundet har utarbetat en handbok, som innehåller praktiska verktyg som hjälper kommunala myndigheter, tjänsteinnehavare och arbetstagare att tillämpa språklagstiftningen så att de grundläggande rättigheterna för finsk- och svenskspråkiga tillgodoses. Verktygen konkretiserar tillämpningen av språklagen i olika förvaltningsuppgifter, till exempel i kommunens kommunikation, upphandlingspraxis och vid anställningar. Verktygen är skapade för såväl två- som enspråkiga kommuner, samkommuner och landskap.

Läs mera: En livskraftig tvåspråkighet

tags
Ida Sulin

Förnamn
Ida
Efternamn
Sulin
direktör

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2467
Mobiltelefon
+358 50 357 8527
Ansvarsområden
  • Direktör, svenska och internationella ärenden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • språklagen
  • jämlikhet och likaberättigande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister