De tvåspråkiga kommunernas nätverk för nationalspråksstrategin

Nätverk

Parallellt med det Justitieministeriets nationella nätverk för nationalspråksstrategin har de tvåspråkiga kommunerna ett eget nationalspråksnätverk.
Nätverkets syfte är att lyfta upp god praxis gällande bl.a. arbetsmetoder, sektorspecifika lösningar och attityder, samt att ge stöd i språkfrågor.

Nästan alla tvåspråkiga kommuner har utnämnt en kontaktperson till kommunernas nationalspråksnätverk. Nätverket träffas regelbundet 1–2 gånger/år. Dessutom har nätverket en egen facebook-sida.

Kommunförbundet har utarbetat en handbok, som innehåller praktiska verktyg som hjälper kommunala myndigheter, tjänsteinnehavare och arbetstagare att tillämpa språklagstiftningen så att de grundläggande rättigheterna för finsk- och svenskspråkiga tillgodoses. Verktygen konkretiserar tillämpningen av språklagen i olika förvaltningsuppgifter, till exempel i kommunens kommunikation, upphandlingspraxis och vid anställningar. Verktygen är skapade för såväl två- som enspråkiga kommuner, samkommuner och landskap.

Läs mera: En livskraftig tvåspråkighet

tags