Delaktighet och växelverkan

Demokrati och delaktighet

EU och internationell verksamhet

Information och marknadsföring

Invandring och kulturell mångfald

Ledarskap och utveckling

Svensk service

Den kommunbaserade modellen för sysselsättning

I den kommunbaserade lösningsmodellen föreslås att kommunerna ska ha organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna som tillhandahålls arbetsgivare och arbetssökande.

lateral-image-left