Delaktighet och växelverkan

Demokrati och delaktighet

EU och internationell verksamhet

Information och marknadsföring

Invandring och kulturell mångfald

Ledarskap och utveckling

Svensk service

Kommunpolitikern

Tjänsten Kommunpolitikern

Kommunförbundets och FCG:s tjänst Kommunpolitikern erbjuder de förtroendevalda i kommunerna behövliga kunskaper och färdigheter som stöd för beslutsfattandet. 

lateral-image-right