Centrum för kunskap om kommunal demokrati

Demokrati och delaktighet

Kommunförbundets demokratiarbete syftar till representativ demokrati i kommunerna och till att stärka och utveckla förutsättningarna för kommuninvånarnas direkta delaktighet.

Vårt mål är att utveckla metoderna för de förtroendevaldas arbete och att stärka de politiska organens ställning samt att stödja verksamhetsformer som ökar och kompletterar kommuninvånarnas delaktighet och aktivitet.

Kommunförbundets enhet för kommunutveckling och forskning råder och vägleder kommunernas och samkommunernas förtroendevalda och tjänsteinnehavare i följande frågor som hänför sig till kommunal demokrati:

 • representativ delaktighet
 • direkt delaktighet
 • användarorienterad delaktighet

 
Till vårt kompetensområde hör också kommunalvalsstatistik och demokratistatistik samt forsknings- och utvecklingsprojekt kring ämnet demokrati.
 
Information om de sakkunniga vid vår enhet finns nere på sidan. Du har också tillgång till vår e-postadress demokrati(at)kommunforbundet.fi.
 
I juridiska frågor som gäller demokrati kan du kontakta juridiska enheten per e-post forvaltningsjuristerna[at]kommunforbundet.fi.

Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost
Päivi Kurikka

Förnamn
Päivi
Efternamn
Kurikka
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2509
Mobiltelefon
+358 50 301 9068
Ansvarsområden
 • kommunal demokrati och kommuninvånarnas delaktighet
 • politisk ledning i kommunerna
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Marianne Pekola-Sjöblom

Förnamn
Marianne
Efternamn
Pekola-Sjöblom
Forskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2504
Mobiltelefon
+358 50 337 5634
Ansvarsområden
 • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
 • publikationsserien ACTA
 • kommunal demokrati och invånarundersökningar
 • nordisk jämförelser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Twitterkonto
Sirkka-Liisa Piipponen

Förnamn
Sirkka-Liisa
Efternamn
Piipponen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2741
Mobiltelefon
+358 50 448 3366
Ansvarsområden
 • Utredningar som gäller förtroendevalda, organ och arvoden
 • Informationsproduktion i samband med kommunalval
 • Nätverket för kommunal demokrati
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Statistiksakkunniga
tags