Centrum för kunskap om kommunal demokrati

Demokrati och delaktighet

Kommunförbundets demokratiarbete syftar till representativ demokrati i kommunerna och till att stärka och utveckla förutsättningarna för kommuninvånarnas direkta delaktighet.

Vårt mål är att utveckla metoderna för de förtroendevaldas arbete och att stärka de politiska organens ställning samt att stödja verksamhetsformer som ökar och kompletterar kommuninvånarnas delaktighet och aktivitet.

Kommunförbundets enhet för kommunutveckling och forskning råder och vägleder kommunernas och samkommunernas förtroendevalda och tjänsteinnehavare i följande frågor som hänför sig till kommunal demokrati:

  • representativ delaktighet
  • direkt delaktighet
  • användarorienterad delaktighet

 
Till vårt kompetensområde hör också kommunalvalsstatistik och demokratistatistik samt forsknings- och utvecklingsprojekt kring ämnet demokrati.
 
Information om de sakkunniga vid vår enhet finns nere på sidan. Du har också tillgång till vår e-postadress demokrati(at)kommunforbundet.fi.
 
I juridiska frågor som gäller demokrati kan du kontakta juridiska enheten per e-post forvaltningsjuristerna[at]kommunforbundet.fi.

Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet förrättas den 13 juni 2021. Kommunalvalet är ett val där närdemokratin står i fokus. I valet påverkar kommuninvånarna vem som ska representera dem i kommunens beslutsfattande organ. Kommunen skapar grunden!

lateral-image-left
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

tags