Delaktighetsspel

Delaktighetsspelets mål

Delaktighetsspelet erbjuder en ram och en plattform för diskussion om möjligheterna med delaktighet och hur den kan tillgodoses. Under spelets gång lär sig deltagarna om olika delaktighetsmetoder.

Syftet med spelet är att göra upp en gemensam plan för det utvecklingsobjekt som utsetts: vilka delaktighetsmetoder som ska väljas samt med vem och enligt vilken tidsplan metoderna ska genomföras.

Vem är spelet avsett för?

Spelet är i första hand avsett för kommunernas personal och för personer som ansvarar för verksamheten. Kommuninvånare och förtroendevalda kan också delta i spelet. Lämpligt antal deltagare är 4–8 personer per spel. 

Var kan man beställa spelet?

Spelet kan laddas ner gratis från denna webbplats, men tryckning av spelet och anskaffning av kompletterande material är på spelarrangörens ansvar. För ett spel behövs följande material: 

  • spelplan
  • anvisningar för facilitatorn
  • spelledarkort
  • metodkort
  • röda och gröna spelbrickor
  • post-it -lappar
  • pennor

Närmare anvisningar och rekommendationer för tryckningskvalitet finns i filen Anvisningar för tryckning.

Respons på Delaktighetsspelet kan skickas per e-post till adressen demokrati@kommunforbundet.fi

Vi önskar er givande spelstunder!

tags
Päivi Kurikka

Förnamn
Päivi
Efternamn
Kurikka
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2509
Mobiltelefon
+358 50 301 9068
Ansvarsområden
  • kommunal demokrati och kommuninvånarnas delaktighet
  • politisk ledning i kommunerna
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Strategienheten
Team
Kommunledning, demokrati och hållbar utveckling
Twitterkonto