Kom med i nätverket för kommunal demokrati!

Nätverket för kommunal demokrati

Det öppna nätverket för kommunal demokrati välkomnar alla aktörer inom det kommunala, statsförvaltningen och medborgarsamhället. Nätverket utvecklar och stärker den kommunala demokratin och fungerar som en kanal för utbyte av erfarenheter mellan olika aktörer.

Nätverksarbetet utgår från medlemmarna. Kommunförbundet samordnar arbetet. En av nätverkets verksamhetsprinciper är öppen kommunikation.

Intresserad? Läs mer (på finska) och anmäl dig till nätverket via länken.

Sirkka-Liisa Piipponen

Sirkka-Liisa Piipponen

Sakkunnig
Strategienheten, Data, informationstjänster och analytik
+358 9 771 2741, +358 50 448 3366
Ansvarsområden
  • Utredningar som gäller förtroendevalda, organ och arvoden
  • Informationsproduktion i samband med kommunalval
  • Nätverket för kommunal demokrati