Representativ demokrati

Den kommunala självstyrelsen har ett starkt skydd i Finlands lagstiftning. I grundlagen avser den kommunala självstyrelsen kommuninvånarnas självstyrelse.

Lokalförvaltningen i Finland bygger på representativ demokrati.

Den representativa demokratin bygger på kommuninvånarnas rösträtt som de utnyttjar vart fjärde år i kommunalvalet. Då väljs representanterna till kommunfullmäktige.

På dessa sidor finns information om de kommunala förtroendevaldas verksamhet.