EU och internationell verksamhet

Kommunförbundet bevakar kommunernas och landskapens intressen inom den Europeiska unionen och det internationella samarbetet. Vi vill påverka EU:s verksamhet och ta till vara möjligheterna med det internationella samarbetet för att trygga kommunernas verksamhets- och utvecklingsförutsättningar. Kommunförbundet har också ett kontor i Bryssel som stöder intressebevakningen i EU.

Kommunförbundets Brysselkontor

Kommunförbundet har sedan 1992 haft ett kontor i Bryssel som stöder intressebevakningen i EU.

narrow
Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet förrättas den 13 juni 2021. Kommunalvalet är ett val där närdemokratin står i fokus. I valet påverkar kommuninvånarna vem som ska representera dem i kommunens beslutsfattande organ. Kommunen skapar grunden!

lateral-image-left