EU och internationell verksamhet

Kommunförbundet bevakar kommunernas och landskapens intressen inom den Europeiska unionen och det internationella samarbetet. Vi vill påverka EU:s verksamhet och ta till vara möjligheterna med det internationella samarbetet för att trygga kommunernas verksamhets- och utvecklingsförutsättningar. Kommunförbundet har också ett kontor i Bryssel som stöder intressebevakningen i EU.

brysselkontor

Kommunförbundets Brysselkontor

Kommunförbundet har sedan 1992 haft ett kontor i Bryssel som stöder intressebevakningen i EU.

narrow
liput

International Forum

International Forum är en webbplats för nyheter och aktuell information om internationella ärenden som gäller kommunerna.

narrow
Pressmeddelanden och aktuellt