EU och internationell verksamhet

Europeiska regionkommitténs mandatperiod 2020-2025

Markku Markkula, ledamot i Esbo stadsfullmäktige, har valts till vice ordförande för EU:s Regionkommitté som företrädare för Finland. Beslut om valet fattades vid Regionkommitténs plenarsession den 12 februari i Bryssel. Samtidigt valdes Anne Karjalainen, ledamot i Kervo stadsfullmäktige, till ledamot i Regionkommittén. Till Markku Markkulas personliga suppleant valdes Sari Rautio från Tavastehus och till Anne Karjalainens personliga ersättare Mikkel Näkkäläjärvi från Rovaniemi. 

Vid utskottens konstituerande möten valdes Anne Karjalainen till ordförande för SEDEC-utskottet.

Markku Markkula är ordförande för den finländska delegationen i Regionkommittén och Anne Karjalainen är delegationens vice ordförande. 

Apostopolos Tzitzikostas från Grekland valdes till ordförande för EU:s Regionkommitté. Han företräder regionen Mellersta Makedonien. Till Regionkommitténs förste vice ordförande valdes Vasco Alves Cordeiro från Portugal. 

EU:s Regionkommitté är ett rådgivande organ som deltar i EU:s beslutsfattande. Dess främsta uppgift är att i beredningen av EU-lagstiftningen föra fram medlemsländernas kommuners och regioners synpunkter. Kommittén ger yttranden till kommissionen, rådet och parlamentet om flera frågor som gäller EU-lagstiftningen, bland annat sysselsättning, social- och hälsovård, miljö, digitalisering och regionalpolitik. Under den senaste tiden har också frågor som gäller Östersjön blivit aktuella.   

Regionkommittén består av sammanlagt 329 representanter och Finlands delegation i kommittén består av nio ledamöter som företräder kommunerna och landskapen. Ledamöterna i kommittén utses av ministerrådet. Statsrådet föreslår Finlands representanter. Ledamöterna valdes för en mandattid på fem år, dvs. 2020–2025. Kommunförbundet fungerar som sekretariat för Finlands delegation i Regionkommittén.

Finlands delegation

Ordinarie ledamöter

 

Diplomingenjör
Markku Markkula (Saml)

Ledamot i Esbo stadsfullmäktige
Ordförande för landskapsstyrelsen för Nylands förbund
tfn 050 464 2455
markku.markkula(at)aalto.fi

Ordförande för stadsstyrelsen i Tavastehus
Sari Rautio (Saml)

Ledamot i Tavastehus stadsfullmäktige
Vice ordförande för landskapsstyrelsen i Tavastland
tfn 040 522 0933
sari.rautio(at)hameenlinna.fi​

 

 

Rektor
Anne Karjalainen (SDP)
Ledamot i Kervo stadsfullmäktige
tfn 050 539 0744
karjalainen.m.anne(at)gmail.com 

 

 

Studerande 
Mikkel Näkkäläjärvi (SDP)
Ledamot i Rovaniemi stadsfullmäktige
Ersättare i landskapsfullmäktige för Lapplands förbund
tfn 0400 765 002
mikkel.nakkalajarvi(at)gmail.com 


 

KlasslärareMirja Vehkaperä (C)
Ledamot i Uleåborg stadsfullmäktige
tfn 050 512 1949
mirja.vehkapera(at)ouka.fi

 

 

KlasslärareSatu Haapanen (Gröna)
Ledamot i Uleåborg stadsfullmäktige
Ersättare i landskapsstyrelsen för Norra Österbottens förbund
tfn 040 575 1612
satu.haapanen(at)ouka.fi​

 

 

Upplagechef
Ilpo Heltimoinen (sannf.)

Ledamot i Villmanstrand stadsfullmäktige
ilpo(at)heltimoinen.fi

 

Ekonomi- och förvaltningsdirektör  
Mikko Aaltonen (VF)
Ledamot i Tammerfors stadsfullmäktige
Ledamot i landskapsfullmäktige för Birkalands förbund
tfn 050 302 2110
mikko.aaltonen(at)tampere.fi ​

 

 

Lagtingsledamot 
Bert Häggblom
Ålands lagting
tfn. +358 457 526 7477
bert.haggblom(at)lagtinget.ax ​

 

Suppleanter

 

 

 

Kommunalråd
Pauliina Haijanen (Saml.)

Ledamot i Letala stadsfullmäktige
tfn 0400 723 952
pauliina(at)haijanen.fi

 

 

RektorJari Andersson (Saml.)
Ledamot i Sastamala stadsfullmäktige
tfn 050 338 1609
jari.andersson(at)sastamala.fi

 

Ped.mag., specialklasslärare
Sanna Parkkinen (SDP)

Ledamot i Libelits kommunfullmäktige
Ledamot i landskapsstyrelsen för Norra Karelens förbund
050 344 2505
sanna.parkkinen(at)liperi.fi

 

 

Magister i samhällsvetenskaper
Joonas Honkimaa (SDP)

Ledamot i Kouvola stadsfullmäktige
Ersättare i landskapsstyrelsen för Kymmenedalens förbund
tfn 040 540 6458
joonas.honkimaa(at)gmail.com

 

Gymnasielektor

Merja Lahtinen (C)
Ledamot i Jämsä stadsfullmäktige
tfn 040 846 8907
lahtinen.merja(at)gmail.com

 

 

Lantbruksföretagare, pedagogie magister
Pekka Myllymäki (C)

Ledamot i Virmo kommunfullmäktige
Ordförande för landskapsfullmäktige i Egentliga Finland
tfn 0400 828 375
pekka.myllymaki(at)ravea.inet.fi

Influerarexpert, fil.mag.
Niina Ratilainen (Gröna)

Ledamot i Åbo stadsfullmäktige
Ledamot i landskapsfullmäktige för Egentliga Finlands förbund
tfn 050 378 7791 
ratilainen.niina(at)gmail.com  ​

 

 

Skolföreståndare
Patrik Karlsson (SFP)
Ledamot i Vanda stadsfullmäktige
tfn. 040 728 6447
patrik.karlsson(at)vantaa.fi

 

 

Lagtingsledamot
Annette Bergbo
Ålands lagting
tfn. +358 457 595 85 33
annette.bergbo(at)lagtinget.ax

Regionkommitténs organ

​Regionkommitténs organ är arbetsutskottet, plenarsessionen och sex utskott.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet ansvarar för hur kommitténs arbete organiseras, utarbetar kommitténs politiska program och beslutar om utarbetandet av yttranden. Finlands medlemmar i utskottet är Markku Markkula och Anne Karjalainen.

Plenarsessionen

Plenarsessionen är ett möte som sammankommer fem gånger om året och där deltar alla ledamöter i kommittén. 

Utskotten

Regionkommittén har sex utskott. De bereder utkast till yttranden och anordnar konferenser om frågor som gäller deras respektive fackområden.

Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER)

Finlands medlemmar i COTER är Bert Häggblom, Sari Rautio och Mirja Vehkaperä

Utskottet för ekonomisk politik (ECON)

Finlands medlemmar i ECON är Mikko Aaltonen, Ilpo Heltimoinen och Mikkel Näkkäläjärvi (permanent ersättare Joonas Honkimaa).

Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC)

Finlands medlemmar i SEDEC är Anne Karjalainen (utskottets ordförande), Mikko Aaltonen och Markku Markkula (permanent ersättare Jari Andersson).

Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser (CIVEX)

Finlands medlemmar i CIVEX är Satu Haapanen, Mikkel Näkkäläjärvi och Sari Rautio (permanent ersättare Pauliina Haijanen).

Utskottet för naturresurser (NAT)

Finlands medlemmar i NAT är Bert Häggblom, Ilpo Heltimoinen, Sirpa Hertell och Mirja Vehkaperä (permanent ersättare Pekka Myllymäki).

Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE)

Finlands medlemmar i ENVE är Satu Haapanen (permanent ersättare Niina Ratilainen), Anne Karjalainen (permanent ersättare Sanna Parkkinen) och Markku Markkula.

 

Läs mer:

tags
Erja Horttanainen

Erja Horttanainen

Chef för EU-ärenden
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Internationella teamet
+358 9 771 2528, +358 50 5252145
Ansvarsområden
  • EU:s beslutssystem, verksamhetsprincip
  • EU:s regionkommitté
  • Kommunförbundets EU-politik
  • Europarådets kongress för lokala och regionala organ
  • Immigrationärenden