Finlands EU-ordförandeskap och kommunerna

eu

Finlands EU-ordförandeskap börjar officiellt 1.7.2019. Kommunförbundet är med under ordförandeskapets evenemang och program.

En stor del av de beslut som fattas i kommunerna förankrar sig i EU-beslutsfattandet. Kommunförbundet bevakar kommunernas och landskapens intressen i Europeiska unionen och inom det internationella samarbetet. Vi vill påverka EU:s verksamhet och utnyttja möjligheterna till internationellt samarbete för att trygga kommunernas verksamhet och utveckling. Kommunförbundet har även ett kontor i Bryssel som stöder EU-intressebevakningen.

På den här sidan hittas aktuella EU-inlägg och evenemang samt våra mål för EU-ordförandeskapet.

Finlands EU-ordförandeskap inleds i juli

Ordförandeskapsperioden är viktig för kommunerna och Kommunförbundet. Kommunförbundets utredning visar att ungefär 60 procent av besluten i kommunerna har någon koppling till EU, berättar direktören för svenska och internationella ärenden Ida Sulin.

lateral-image-right

Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap

I Kommunförbundets mål för EU-ordförandeskapet poängteras den betydelse EU:s kommande programperiod 2021–2027 har för kommunerna och landskapen.

lateral-image-left
brysseli

Kommunförbundets EU-intressebevakning

Utgångspunkten för Kommunförbundets EU-intressebevakning är att trygga och förbättra verksamhetsförutsättningarna för Finlands kommuner. Vi utövar inflytande inom EU och utnyttjar de möjligheter till internationellt samarbete som EU-medlemskapet ger.

lateral-image-right
Kommunförbundets evenemang i samband med EU-ordförandeskapet
Erja Horttanainen

Erja Horttanainen

Chef för EU-ärenden
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Internationella teamet
+358 9 771 2528, +358 50 5252145
Ansvarsområden
  • EU:s beslutssystem, verksamhetsprincip
  • EU:s regionkommitté
  • Kommunförbundets EU-politik
  • Europarådets kongress för lokala och regionala organ
  • Immigrationärenden