EU och internationell verksamhet

Internationella organisationer i kommunsektorn

CEMR grundades år 1951 som de europeiska kommunförbundens paraplyorganisation och representerar cirka 130 000 europeiska kommuner via sina 60 nationella medlemsförbund i 41 länder. CEMR är en starkt politisk intressebevakningsorganisation för lokalförvaltningen och i synnerhet gentemot EU.

Europarådet som grundades år 1949 har som uppgift är att trygga och främja de mänskliga rättigheterna, principerna för en rättsstat och en pluralistisk demokrati. Kongressen för lokala och regionala organ som har arbetat inom rådet i sin nuvarande form sedan 1994, påbörjade redan 1957 sitt gräsrotsarbete i syfte att utveckla demokratin. Finland har varit medlem i Europarådet och haft representation i rådets Kommunalkongress sedan 1989.

Den globala organisationen för kommuner, kommunförbund och metropolområden, UCLG, inledde sin verksamhet år 2004. UCLG samlar världens nationella kommunorganisationer och enskilda städer till en organisation som vill tala med en röst i synnerhet med FN och representera det globala kommunfältet på ett enhetligt sätt.

 

tags