HOPE - The European Hospital and Healthcare Federation

Föreningen HOPE (The European Hospital and Healthcare Federation) grundades år 1966. Till föreningen kan nationella sjukhusförbund eller motsvarande aktörer i Europeiska Unionens medlemsstater ansluta sig. Kommunförbundet representerar Finland i HOPE, eftersom kommunerna äger hälsocentralssjukhusen och sjukvårdsdistrikten.

​Mål

Syftet med HOPE:s verksamhet i alla EU-länder är att främja invånarnas hälsa, arbeta för en högklassig, mänsklig, effektiv och verkningsfull sjukhusvård och stödja medlemsländernas hälsovårdssystem i strävan mot dessa mål.

Verksamheten

För att uppnå målen ska HOPE

  • arbeta som expert inom hälsovården och sjukhusväsendet i EU
  • förmedla jämförelseuppgifter om hälsovårdsplanering och organisering
  • ordna besök och utbytesprogram
  • upprätthålla diskussionen med fackorganisationerna och andra intressegrupper inom vården och omsorgen
  • samarbeta med WHO och andra internationella organisationer.

HOPE är med i flera EU-finansierade forskningsprojekt inom vården och omsorgen och deltar i organiseringen av internationella konferenser även utanför EU. Särskild uppmärksamhet fästs vid stödet till hälsovården och sjukhusverksamheten i EU:s nya medlemsländer och länder som förhandlar om medlemskap.

HOPE-expertutbyte

HOPE organiserar årligen en möjlighet för personer som arbetar i olika uppgifter inom hälsovårdsadministrationen att i en månads tid stifta bekantskap med hälsovårdssystemet i något annat europeiskt land. Ansökningstiden för en utbytesperiod infaller på hösten, närmare upp-lysningar om expertutbytet på HOPE:s webbplats -> exchange. Närmare upplysningar ger även den nationella koordinatorn (kontaktinformation nedan).

Organisation

HOPE har sitt kontor i Bryssel. Det högsta beslutande organet är fullmäktige (Board of Governors) som sammanträder två gånger om året. Det stöds av ett arbetsutskott (President´s Committee) och sekretariatet (Liaison Officers). HOPE tillsätter dessutom tidsbegränsade arbetsgrupper. 

Finlands representant

Governor, Liaison Officer, Nationell koordinator, sakkunnig Anu Nemlander
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi, tfn +358 50 563 6180

Kommunförbundets webbtjänst

Programmet HOPE för expertutbyte inom hälso- och sjukvårdsadministrationen

Mer på webben

tags
Anu Nemlander

Anu Nemlander

Sakkunnig, chef för informations- och ekonomiteamet
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Ansvarsområden
  • ekonomi och servicestrukturer inom hälso- och sjukvården
  • kostnadsjämförelser mellan kommuner
  • klientavgifter inom hälso- och sjukvården
  • internationell verksamhet