EU och internationell verksamhet

Kommunförbundets Brysselkontor

Kommunförbundet har sedan 1992 haft ett kontor i Bryssel som stöder EU-intressebevakningen. Kontoret är beläget i närheten av EU-institutionerna i "Kommunernas hus” i Bryssel som samlar närmare trettio nationers regionala och kommunala förbunds och städers kontor under samma tak. I byggnaden arbetar också Europeiska kommun- och regionförbundens paraplyorganisation CEMR.

Kommunförbundets EU-intressebevakning i Bryssel

En stor del av verksamheten inom EU sker på regional och lokal nivå, där lagstiftningen och handlingsplanerna i sista hand verkställs. Kommunförbundets Brysselkontor bevakar EU-organens arbete och beslutsfattande ur ett regionalt och kommunalt perspektiv och förmedlar information mellan Bryssel och Finland. Kontoret stöder Kommunförbundets intressebevakning i Bryssel, håller kontakt med EU-organen och andra samarbetspartner i Bryssel, påverkar genom internationella nätverk samt fungerar som mötesplats för Kommunförbundets sakkunniga och Regionkommitténs medlemmar när de arbetar i Bryssel. Dessutom ordnar kontoret träffar, möten, seminarier och EU-utbildning för förbundets sakkunniga.

Lokal- och regionförvaltningen i fokus för intressebevakningen

Kontoret följer med debatten i Bryssel och håller kontakterna i hemlandet à jour med vad som är på gång. Det är en hel mängd frågor som ska bevakas. En stor del av beslutsfattandet och verksamheten inom EU har effekter på regional och lokal nivå, där lagstiftningen och åtgärdsplanerna i sista hand verkställs. Prioriteringarna för Kommunförbundets EU-intressebevakning utarbetas årligen och uppdateras vid behov.

Samarbete genom nätverk

I Bryssel finns ungefär 350 kontor som representerar region- och lokalförvaltningen. Nätverkande är ofta en förutsättning för att man ska få sin röst hörd. Kommunförbundets Brysselkontor har ett nära samarbete med de europeiska systerorganisationernas kontor i Bryssel och med organisationen CEMR (Council of European Municipalities and Regions) som representerar de nationella förbunden på EU-nivå. Inom nätverken finns det möjlighet att utbyta information och erfarenheter, höra sakkunniga och utarbeta gemensamma ställningstaganden. Utöver de internationella nätverken samarbetar kontoret aktivt med övriga finländska aktörer. I Bryssel bevakas landskapens intressen också av fem regionkontor:

Evenemang året runt

Träffar, möten och seminarier som ordnas i Bryssel är viktiga arenor för utbyte av information och erfarenheter med andra europeiska aktörer. Varje månad besöker flera grupper från såväl Finland som andra länder kontoret i Bryssel för att få veta mer om Kommunförbundets intressebevakning i EU. Kommunförbundet ordnar också studieresor till Bryssel för förbundets sakkunniga. Studieresorna stöder utvecklingen av kompetensen inom EU-intressebevakning som en del av förbundets verksamhet.

Kommunikation via flera kanaler

En viktig del av kontorets arbete är att förmedla information om vad som är på gång inom EU.

Brysselkontoret ger ut nyhetsbrev om aktuella EU-frågor som är viktiga för kommunsektorn. Det svenska nyhetsbrevet EU och världen utkommer cirka åtta gånger i året. Det finska nyhetsbreven EU ja kansainvälisyys utkommer cirka 8 gånger i året. Du kan beställa nyhetsbreven direkt till din e-post.

Våra bloggar finns på internationalforum.fi och på kommuntorget.fi.

Du kan också följa oss på sociala medier:

 

Kontakt

Kommunförbundets Brysselkontor ligger nära Europaparlamentet och de övriga EU-organen på adressen Square de Meeûs 1 (4:e våningen).

Den närmaste metrostationen Trône ligger på 5 minuters gångavstånd från vårt kontor.

Från flygplatsen kommer man till kontoret med tåg, taxi eller med Airport-bussen nummer 12 eller 21 (ändhållplats Place du Luxembourg). Bussresan tar ungefär 30 minuter. Ändhållplatsen ligger cirka 200 meter från kontoret.

Adress:

Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium

tags