Information och marknadsföring

Kommunförbundets informationsenhet ansvarar för Kommunförbundets kommunikation och marknadsföring samt delvis även för samhällsrelationer. Kommunförbundets Pressrum finns meddelanden, aktuella nyheter och blogginlägg. Nyhetsbreven erbjuder också ett behändigt sätt att följa verksamheten inom kommunsektorn.

Kommunförbundet och förbundets dotterbolag FCG Finnish Consulting Group arrangerar tillsammans kommunikationskurser för kommunernas kommunikationsansvariga, sakkunniga, ledning och förtroendevalda. 

Informationsenheten betjänar dig gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet förrättas den 13 juni 2021. Kommunalvalet är ett val där närdemokratin står i fokus. I valet påverkar kommuninvånarna vem som ska representera dem i kommunens beslutsfattande organ. Kommunen skapar grunden!

lateral-image-left