Anvisningar och handböcker för kommunikation i kommunerna

På denna sida har vi samlat de handböcker om kommunikation som Kommunförbundet sammanställt. I handböckerna behandlas bland annat kommunkoncernens information, kommunikationspraxis som stöder delaktighet, kriskommunikation och viktig lagstiftning som styr kommunens kommunikation. 

Kommunförbundets handböcker för kommunikation finns också i nätbokhandeln på Kommunforbundet.fi.

Förbundet upprätthåller även interaktiva e-postlistor för anställda inom kommunal kommunikation och marknadsföring.