Klarspråk

Tekstin lukua

Ett klart och tydligt språk och i synnerhet ett begripligt myndighetsspråk är individens rätt. Klarspråk ger invånarna möjlighet att påverka ärenden och få sin röst hörd. Ärenden som är avsedda att vara gemensamma försöker man göra gemensamma med hjälp av språket. God förvaltning är till stor del en fråga om gott språk.

Kommunförbundet deltog i den arbetsgrupp som tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet och i den därpåföljande kampanjen för ett gott myndighetsspråk. Samarbetet fortsätter tillsammans med bland annat Institutet för de inhemska språken (Kotus) och LL-Center (Selkokeskus).

Ladda ner planscher

Ladda gärna ned dessa planscher och använd på kontoret! Går att skriva ut i A3 eller A4 och sedan använda som inspiration.

Plansch 1

På planschen står det "Vässa dina argument. Använd klarspråk".

narrow

Plansch 2

På plansch 2 står "Alla har rätt att förstå vad du skriver".

narrow

Plansch 3

På plansch 3 står "Vässa dina argument. Använda klarspråk".

narrow

Plansch 4

På plansch 4 står "Ta bort onödiga ord".

narrow

Plansch 5

På plansch 5 står det "Det kostar inget extra att vara begriplig".

narrow

Plansch 6

På plansch 6 står det "Det är inte så svårt att skriva så att andra förstår".

narrow

Plansch 7

På plansch 7 står det "Enkelt är vackert."

narrow

Plansch 8

På plansch 8 står det "Det är en god idé att ha ett klart budskap".

narrow

Plansch 9

På plansch 9 står det "Kort är vackert."

narrow

Plansch 10

På plansch 10 står det "Det kostar inte extra att vara begriplig."

narrow
tags