Mandatperiod 1.3.2016 - 28.2.2019

Grupper och medlemmar i Juhta

Juhta har sammanlagt 14 medlemmar och 14 ersättare, varav hälften representerar kommunfältet och hälften staten. Det arbete som görs inom ramen för Juhta är tjänstearbete för vilket det inte betalas några separata arvoden.

Medlemmar och ersättare som föreslås av Finlands Kommunförbund

Hanna Tainio, Finlands Kommunförbund. Ersättare Tommi Karttaavi, Finlands Kommunförbund.

Markku Raitio, Helsingfors stad. Ersättare Antti Ylä-Jarkko, Vanda stad.

Pekka Kantola, Kuusamo stad. Ersättare Heidi Rämö, Lempäälä kommun.

Mikael Grannas, Sibbo kommun. Ersättare Virpi Launonen, S:t Michels stad.

Maria Taipale, Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Ersättare Timo Tervo, Mellersta Nylands utbildningssamkommun.

Juha Kinnunen, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt. Ersättare Kirsi Ylitalo-Katajisto, Uleåborgs stad.

Tanja Rantanen, Finlands Kommunförbund. Ersättare Karri Vainio, Finlands Kommunförbund.

 

Medlemmar och ersättare som representerar staten

Anna-Maija Karjalainen, Finansministeriet (ordf.). Ersättare Sami Kivivasara, Finansministeriet.

Ari Vähä-Erkkilä, FPA. Ersättare Kirsi Hagman-Seppänen, FPA.

Hannu Sirén, Undervisnings- och kulturministeriet. Ersättare Tarmo Maunu, Justitieministeriet.

Tiina Pesonen, Social- och hälsovårdsministeriet. Ersättare Kaija Martiskainen, Inrikesministeriet.

Sirpa Alitalo, Arbets- och näringsministeriet. Ersättare Pekka Sinkkilä, Kommunikationsministeriet.

Päivi Laajala, Finansministeriet. Ersättare Ville-Veikko Ahonen, Finansministeriet.

Jussi Salmi, Miljöministeriet. Ersättare Antti Vertanen, Jord- och skogsbruksministeriet.

 

Juhtas sektion och sakkunnigområden

Sektionen består av ordförandena för sakkunnigområdena (namnen inom parentes).

Den övergripande arkitekturen och gemensamma tjänster (ordf. Jari Kallela, FM)

Gemensam information om ledning inom den offentliga förvaltningen (ordf. Jani Heikkinen, FM)

Geografisk information, (ordf. Antti Vertanen, JSM)

Inormationssäkerhet, dataskydd och beredskap (ordf. Tuula Seppo, Kommunförbundet)

Informationsarkitektur och innehållsdefinitioner (ordf. Anne Kauhanen-Simanainen, FM)

ICT-utveckling, projekt och upphandling (ordf. Sirpa Mäntynen, Kouvola stad)

Informationsresurser och register, (ordf. Heli Mikkelä, Statistikcentralen)

Juhtas sekretariat

Till Juhtas verksamhet hör utöver den egentliga delegationen ett sekretariat som utses av Finansministeriet. Sekretariatet planerar och organiserar Juhtas verksamhet samt bereder Juhtas och sektionens möten. Om du vill kontakta Juhta i kommunala frågor, kan du kontakta antingen Elisa Kettunen eller den berörda ansvarspersonen direkt, om du känner till vem det är. Till exempel i JHS-ärenden kan du kontakta JHS-sekreteraren direkt jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi.

Sekreterariatets medlemmar:

Sami Kivivasara, ordförande för sekretariatet (FM, funktionen JulkICT)

Elisa Kettunen, Kommunförbundets representant i sekretariatet (Finlands Kommunförbund)

Heikki Talkkari, ansvar för Juhta (FM, JulkICT)

Pekka Niemi, JHS-sekreterare (FM, JulkICT)

Anne Kauhanen-Simanainen, ansvarig för området för informationsresurser och interoperabilitet (VM, JulkICT)

Jari Kallela, ansvar för Juhtas sektion, arbete med den övergripande arkitekturen (VM, JulkICT)

Toni Äikäs (arbetsledig år 2017) (FM, JulkICT)

Promemorior och material för Juhtas sammanträden finns på wiki-sidan för Finansministeriets funktion JulkICT.

 

tags