Gemensamma digitala lösningar

Gemensamma digitala lösningar är Kommunförbundets nätverk för samskapande där man sprider kunskap om nya digitala framsteg, utnyttjande av öppen källkod, finansiering av digitaliseringen och kollektivt lärande. Nätverket stärker kommunernas digitala kompetens lokalt och på nationell nivå.

Vi önskar alla finländska kommuner välkomna till vår gemensamma inlärningsmiljö. Lösningar med öppen källkod delar vi i Kommunförbundets GitHub.

Mer information om i vilket skede den pågående Klash-kommuninnovationstävlingen är finns på tävlingens webbplats

Information om pågående digitaliseringsprojekt i kommunerna som fått FM:s digitala understöd finns på Gemensamma digitala lösningars kommunkarta

Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
  • utveckling av webbtjänster
  • webbtillgänglighet
  • digitalisering och informationshantering i kommunerna
  • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna