Bruksanvisningar och anvisningar för gemensamma digitala lösningar

Varje finländsk kommun kan öka sin digitala kompetens. Med digital kompetens avses kommunens förmåga att utnyttja tekniken i utvecklingen av sin verksamhet. En digitalt kompetent kommun är framtidsinriktad och har utrymme för flexibilitet och samarbete.

MOOC - Högklassiga, öppna och avgiftsfria webbkurser för alla

Öppen källkod

Öppen källkod är ett sätt att skapa en kod och programvara som fritt får delas och utvecklas för olika digitaliseringsbehov. Öppen källkod ger förutsättningar för gemensam utveckling och hjälper kommunerna att styra sina resurser i en hållbar och kundorienterad riktning.

Presentation av öppen källkod

Git-datalager

JSON, XML och GraphQL

Lista med uppgifter för gemensamma digitala lösningar (berätta om din kommuns digitaliseringsbehov!) (Google Docs)

Material från digifikor

Vi samlar material från digifikor på svenska nedan. Presentationerna är i PDF-format, men vi kan tyvärr inte garantera att de är 100 tillgängliga och ber att ni kontaktar oss vid eventuella problem.

 

 

tags