Mentornätverket för gemensamma digitala lösningar

Gemensamma digitala lösningar uppstår genom att man delar med sig av kunnandet. Bli mentor i vårt nätverk och kontakta Aino Lappalainen

Kommunmentorer – öppen källkod

Jarno Kinnunen, Joensuu stad

Kontaktuppgifter: jarno.kinnunen@joensuu.fi, +358 50 571 9387, twitter.com/jarnokin.

Arbete: Tio års arbetserfarenhet av geodata inom flera branscher. Jag är dessutom styrelseledamot i OSGeo Suomi ry och administrerar den finskspråkiga geodatabloggen paikkatietomies.fi.

Kompetensområde: Analys av geodata, spatiala databaser och den s.k. Web Mapping-helheten (bl.a. OGC-gränssnitt och webbläsarlösningar för att utnyttja material som hämtas från gränssnitten). Flera öppna geodatatekniker, inklusive QGIS, GRASS GIS, GDAL, PostgreSQL (+ PostGIS och pgRouting), GeoServer, Oskari och OpenLayers.

Rådgivning på finska.

 

Arvi Leino, Åbo stad

Kontaktuppgifter: arvi.leino@turku.fi, +358 50 558 9792.

Arbete: Främjande av en öppen, samarbetande och interoperabel offentlig förvaltning.

Kompetensområde: Öppna data, öppna gränssnitt, öppna system, öppen förvaltning, digitalisering, geodata, programarkitekturer och fullstack-programvaruutveckling.

Rådgivning på finska.

 

Erno Mäkinen, Tammerfors stad

Kontaktuppgifter: erno.makinen@tampere.fi, +358 44 423 5935.

Arbete: I generalplanläggningen inom utveckling av uppföljningen av samhällsstrukturen och informationsledningen. Vi använder programmen QGIS och Oskari samt en öppen datamodell.

Kompetensområde: Programutveckling och produktion, databaser, öppna geodatagränssnitt och geodatamängder.

Rådgivning på finska.

 

Jussi Tahvanainen, Tammerfors stad

Kontaktuppgifter: jussi.tahvanainen@tampere.fi, +358 40 139 4816.

Arbete: Jag arbetar med geodatamängder och geoteknik vid Tammerfors stads enhet för geodata.

Kompetensområde: Programvara (QGIS), databaser (PostgreSQL), servrar för geodata (Geoserver), karttjänsten (Oskari) och geodatamängder.

Rådgivning på finska.