Demokratidagen

Finlands Kommunförbund arrangerar den nationella Demokratidagen i samarbete med Finansministeriet och Justitieministeriet. 

Demokratidagen 20.10.2020

År 2020 ordnas Demokratidagen 20.10. i Helsingfors. 

Europarådets stadga om lokal självstyrelse öppnades för underteckning den 15 oktober 1985. I Finland har riksdagen ratificerat stadgan som trädde i kraft som en författning på lagnivå i oktober 1991. Stadgan är det första internationellt bindande avtalet som fastställer förhållandena mellan kommunerna och deras fullmäktige samt staten.

Europarådet har beslutat fira oktoberveckan som en årligen återkommande temavecka om lokal demokrati. Rådet uppmanar kommuner och landskap att delta i evenemanget som är viktigt med tanke på lokaldemokratin samt att ordna egna evenemang då.