Demokratidagen

Finlands Kommunförbund arrangerar den nationella Demokratidagen i samarbete med Finansministeriet och Justitieministeriet. 

Demokratidagen 20.10.2020

År 2020 ordnas Demokratidagen 20.10. i Helsingfors. 

Europarådets stadga om lokal självstyrelse öppnades för underteckning den 15 oktober 1985. I Finland har riksdagen ratificerat stadgan som trädde i kraft som en författning på lagnivå i oktober 1991. Stadgan är det första internationellt bindande avtalet som fastställer förhållandena mellan kommunerna och deras fullmäktige samt staten.

Europarådet har beslutat fira oktoberveckan som en årligen återkommande temavecka om lokal demokrati. Rådet uppmanar kommuner och landskap att delta i evenemanget som är viktigt med tanke på lokaldemokratin samt att ordna egna evenemang då.

Päivi Kurikka

Förnamn
Päivi
Efternamn
Kurikka
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2509
Mobiltelefon
+358 50 301 9068
Ansvarsområden
  • kommunal demokrati och kommuninvånarnas delaktighet
  • politisk ledning i kommunerna
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Strategienheten
Team
Kommunledning, demokrati och hållbar utveckling