Arbetet med reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunförbundet stöder kommunerna i arbets- och näringsreformen 2024. Kommunförbundet skapar genomgripande strukturer för förändringen, informerar aktivt om reformen och skapar dialog mellan de olika aktörerna. Vi publicerar senare mer material om reformen, finansiering, alternativ för organiseringsansvaret, digitala tjänster och datasystem.

Utgångspunkter och färdplan för kommunerna för arbets- och näringsreformen 2024

Dokumentet är indelat i tre delar: den nationella beredningen av reformen, centrala utgångspunkter för ledningen av reformen och en egentlig färdplan med exempel. Bland exemplen finns en checklista som konkretiserar det mål som eftersträvas när verksamheten inleds i den nya servicestrukturen.

lateral-image-left
Sofia Johansson

Sofia Johansson

Servicedesigner
Strategienheten, Strategi och FoUI
+358 9 771 2332, +358 50 533 8298
Ansvarsområden
  • Kommunförbundets strategiarbete och stöd för genomförandet
  • utveckling av Kommunförbundets verksamhet
  • facilitering och gemensam utveckling