Detaljer i bokföringen: Bikostnader för familjevårdares arvode

Enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) är arbetsgivaren inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringsavgift för sådana arvoden till familjevårdare som avses i familjevårdslagen (263/2015). Inte heller familjevårdarna betalar arbetslöshetsförsäkringsavgift för sitt arvode (15 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner). Detta gäller familjevårdare i uppdragsförhållande.

Enligt 20 § i familjevårdslagen ska en kommun eller samkommun som ingått ett uppdragsavtal teckna en försäkring för familjevårdaren enligt 3 § 1 mom. i lagen om olycksfall i arbete och yrkessjukdomar (459/2015). Olycksfallförsäkringsavgift ska alltså betalas för familjevårdarnas arvoden. KomPL-avgift ska också betalas. Familjevårdarnas arvoden bokförs i utgiftsslaget Köp av kundtjänster av övriga.

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering