Bokföring och bokslut - Andra rekommendationer och publikationer som behandlar bokföring

JHS 205 Kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering

Rekommendationen JHS 205 Kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering har godkänts. Den träder i kraft 1.1.2021. I rekommendationen beskrivs vilka ekonomiska uppgifter kommunerna och samkommunerna ska ge Statskontoret utöver de officiella bokslutskalkylerna och investeringsuppgifterna. Eftersom rekommendationen innehåller många nya uppgifter som ska rapporteras, finns det skäl att sätta sig in den i god tid och försäkra sig om att uppgifterna är tillgängliga.

Utöver bokslutskalkylerna och investeringarna ska följande helheter rapporteras:

  1. borgensförbindelser
  2. PPP-projekt (public-private partnerships, livscykelprojekt)
  3. energieffektivitetsavtal
  4. kommunernas och samkommunernas affärsverk
  5. uppgifter om kommunalt ägda sammanslutningar
  6. övriga uppgifter

Mer informantion på webben

tags