Bokföring och bokslut: Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions gällande allmänna anvisningar

Bokföringsnämndens kommunsektion har gett följande nya allmänna anvisningar för kommuner och samkommuner:

 • Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner (2019)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 • Allmänna anvisningar om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner (2018)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 • Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut (2018)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 • Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner (2018)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 • Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner (2017)
  Ladda kostnadsfri e-bok
   
 • Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner (2017)
  Ladda kostnadsfri e-bok
 • Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner (2016)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 • Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner (2016)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 • Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner (2015)
  Ladda kostnadsfri e-bok

Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
tags