Bokföringsnämndens kommunsektions gällande allmänna anvisningar

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har gett följande nya allmänna anvisningar för kommuner och samkommuner:

 

 1. Allmän anvisning om upprättande av halvårs- och kvartalsrapporter för kommuner och samkommuner (2020)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 2. Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner (2020)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 3. Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner (2020)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 4. Allmänna anvisningar om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner (2018)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 5. Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut (2018)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 6. Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner (2018)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 7. Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner (2017)
  Ladda kostnadsfri e-bok
 8. Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner (2016)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 9. Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner (2016)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 10. Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner (2015)
  Ladda kostnadsfri e-bok

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering