Bokföring - Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden år 2017-

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 2021 följande utlåtandena (nr 124-)

 • Utlåtande 126: Utlåtande om periodisering av statsunderstödet för kostnader som COVID19-pandemin orsakat inom social- och hälsovården i kommunernas och samkommunernas bokföring, 12.10.2021
 • Utlåtande 125: Utlåtande om tillämpningen av bokföringsnämndens allmänna anvisningar om bokföringsmetoder och bokföringsmaterial 20.4.2021 i kommuners och samkommuners bokföring, 17.8.2021 
 • Utlåtande 124: Utlåtande om tillämpning av bestående aktivering i kommuners och samkommuners bokföring, 17.8.2021

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 2020 följande utlåtandena (nr 123)

 • Utlåtandet 123/2020: Utlåtande om behandlingen i kommunernas bokföring av ersättningar för fördröjd skatteinkomst, 19.5.2020 

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 2019 följande utlåtandena (nr 120-122)

 • Utlåtandet 122/2019: Utlåtande om den nya patientförsäkringslagens påverkan på bokföringen av patientförsäkringsansvar, 26.11.2019
 • Utlåtandet 121/2019: Utlåtande om hur nedskrivning av lån och ändring i grundkapitalet noteras i en samkommuns och dess medlemskommuners bokföring, 30.4.2019
 • Utlåtandet 120/2019: Utlåtande om bokföring av semesterlöneskuld i bokslutet, 8.1.2019
   

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 2018 följande utlåtandena (nr 117-119)

 • Utlåtandet 119/2018: Utlåtande om hur övergång till årsarbetstid inverkar på semesterlöneskulden, 23.10.2018 
 • Utlåtandet 118/2018: Utlåtande om tolkningen av över- och underskottsposterna i kommuner och samkommuner, 28.8.2018
 • Utlåtandet 117/2018: Bokföring av resultatbaserad pott och semesterpenning i boksluten för 2018 och 2019, 2.5.2018
   

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 2017 följande utlåtandena (nr 116-115)

 • Utlåtandet 116/2017: Utlåtande om hantering av ränteswapavtal ingångna i säkringssyfte i kommunala bokslut, 21.3.2017
 • Utlåtandet 115/2017: Kommunsektionens utlåtande om behandlingen av derivat i kommunala bokslut för 2016, 24.1.2017

 

Läs mer på Kommunförbundets webbplats:

Bokföringsnämdens kommunsektions utlåtanden som bilagor:

Kommunsektionens utlåtanden år 2021

Kommunsektionens utlåtanden år 2020

Kommunsektionens utlåtanden år 2019

Kommunsektionens utlåtanden år 2018

Kommunsektionens utlåtanden år 2017

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering