Bokföring - Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden år 2017-

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 2020 följande utlåtandena (nr 123-)

 • Utlåtandet 123/2020: Utlåtande om behandlingen i kommunernas bokföring av ersättningar för fördröjd skatteinkomst, 19.5.2020 

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 2019 följande utlåtandena (nr 120-122)

 • Utlåtandet 122/2019: Utlåtande om den nya patientförsäkringslagens påverkan på bokföringen av patientförsäkringsansvar, 26.11.2019
 • Utlåtandet 121/2019: Utlåtande om hur nedskrivning av lån och ändring i grundkapitalet noteras i en samkommuns och dess medlemskommuners bokföring, 30.4.2019
 • Utlåtandet 120/2019: Utlåtande om bokföring av semesterlöneskuld i bokslutet, 8.1.2019
   

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 2018 följande utlåtandena (nr 117-119)

 • Utlåtandet 119/2018: Utlåtande om hur övergång till årsarbetstid inverkar på semesterlöneskulden, 23.10.2018 
 • Utlåtandet 118/2018: Utlåtande om tolkningen av över- och underskottsposterna i kommuner och samkommuner, 28.8.2018
 • Utlåtandet 117/2018: Bokföring av resultatbaserad pott och semesterpenning i boksluten för 2018 och 2019, 2.5.2018
   

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 2017 följande utlåtandena (nr 116-115)

 • Utlåtandet 116/2017: Utlåtande om hantering av ränteswapavtal ingångna i säkringssyfte i kommunala bokslut, 21.3.2017
 • Utlåtandet 115/2017: Kommunsektionens utlåtande om behandlingen av derivat i kommunala bokslut för 2016, 24.1.2017

 

Läs mer på Kommunförbundets webbplats:

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering