Bokföring: Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2005-2003

Arbets- och näringsministeriets (tidigare handels- och industriministeriet) Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit åren 2005-2003 följande utlåtena (nr 75-60): 

 • Utlåtandet 75/2005: Bokföring mellan ett räddningsverk som fungerar som affärsverk i en stad och de överlåtande kommunerna av anläggningstillgångar som överlåts av kommuner, 20.12.2005
 • Utlåtandet 74/2005: Utlåtande om bokföring av sparförsäkring, 7.12.2005
 • Utlåtandet 73/2005: Utlåtande om möjligheten att helt eller delvis underlåta att bokföra avskrivningar enligt plan under några år, 7.12.2005
 • Utlåtandet 72/2005: Utlåtande om konsolidering av separat regionförvaltning i stadens koncernbokslut, 7.12.2005
 • Utlåtandet 71/2005: Utlåtande om bokföring av byte av outbrutna områden och byggnader, 7.12.2005
 • Utlåtandet 70/2005: Utlåtande om bokföring av inkomster från markanvändningsavtal, 25.10.2005
 • Utlåtandet 69/2005: Utlåtande om aktivering av anskaffningspriset och reparationskostnader för en hyrd aktielägenhet som senare skall köpas och om aktivering av anskaffningspriset för en lagerlokal i en industrihall, 23.9.2005
 • Utlåtandet 68/2005: Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland, 3.5.2005
 • Utlåtandet 67/2005: Utlåtande om behandling av markanvändningsavtal i bokföringen, 22.2.2005
 • Utlåtandet 66/2004: Utlåtande om bokföring av understöd för kommunsammanslagningar, 31.8.2004
 • Utlåtandet 65/2004: Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring, 31.3.2004
 • Utlåtandet 64/2004: Utlåtande om kriterier för prestationsprincipen och om behandling av en investeringsutgift i tablån över budgetutfallet, 17.2.2014
 • Utlåtandet 63/2004: OBS. Detta utlåtande publiceras inte. Utlåtandet har givits åt den som begärt utlåtandet. 
 • Utlåtandet 62/2003: OBS. Detta utlåtande publiceras inte. Utlåtandet har givits åt den som begärt utlåtandet.
 • Utlåtandet 61/2003: Utlåtande om realisering av försäljningsvinst vid överlåtelse av tomt genom apport, 18.2.2003
 • Utlåtandet 60/2003: Utlåtande om mall för samkommunens resultaträkningsschema och hur erlagd inkomstskatt skall upptas i resultaträkningen, 23.1.2003

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Kommunsektionens utlåtanden år 2005

Kommunsektionens utlåtanden år 2004

Kommunsektionens utlåtanden år 2003

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för livskraft och ekonomi
Team
Kommunalekonomi