Bokföring - Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden året 1998

Arbets- och näringsministeriets (tidigare handels- och industriministeriet) Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 1998 följande utlåtandena (nr 37-20)
 

 • Utlåtandet 37/1998: Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999, 8.12.1998
 • Utlåtandet 36/1998: Utlåtande om återbäring av överskott, 27.10.1998  
 • Utlåtandet 35/1998: Utlåtande om iakttagande av avskrivningssystemet med avskrivningar enligt plan, 1.9.1998  
 • Utlåtandet 34/1998: Utlåtande om hur utvecklingsfonden i en samkommun skall behandlas i bokföringen, 18.8.1998  
 • Utlåtandet 33/1998: Utlåtande om samkommuns och medlemskommuns bokföring med anledning av överlåtelse av samkommuns anläggningstillgångar, 28.5.1998  
 • Utlåtandet 32/1998: Utlåtande om bokföring av understöd till samfund, 11.5.1998
 • Utlåtandet 31/1998: Utlåtande om betänkandet "bestämmelser om balanseringen av det egna kapitalet och ekonomin i kommunallagen, 27.4.1998
 • Utlåtandet 30/1998: Utlåtande om tillämpningen av bokföringslagen på maskinell förvaring av bokföringsböcker och verifikationer, 30.3.1998
 • Utlåtandet 29/1998: Utlåtande om behandlingen av patientskadeansvarighet i 1997 års bokslut,  16.3.1998
 • Utlåtandet 28/1998: Utlåtande om sammanställningsbokningar i kommunens bokföring i samband med upplösning av en samkommun, 23.2.1998
 • Utlåtandet 27/1998: Utlåtande om registreringen av statsandelen för en samkommuns anskaffningsutgift för en investering och av en sådan utbetalning till medlemskommunen som motsvarar statsandelen,  23.2.1998
 • Utlåtandet 26/1998: Utlåtande om tidsplanen vid tillämpning av den nya bokföringslagen och bokföringsförordningen, 30.3.1998
 • Utlåtandet 25/1998: Utlåtande om konsolidering av en stiftelse i stadens koncernbokslut, 11.2.1998
 • OBS! Utlåtandet 24 publiceras inte. Utlåtandet har givits åt den som begärt utlåtandet.
 • Utlåtandet 23/1998: Utlåtande om registrering av semesterlöneskuld i bokslutet, 26.1.1998
 • Utlåtandet 22/1998: Utlåtande om bokföring av återbäring och extra uppbörd av medlemskommunernas betalningsandelar samt av avskrivningar på anläggningstillgångar i en samkommuns bokslut, 21.1.1998
 • Utlåtandet 21/1998: Utlåtande om bokslutscheman för samkommuner, 8.1.1998
 • Utlåtandet 20/1998: Utlåtande om bokföring av rättelseposter till utgifter och inkomster, 8.1.1998

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Kommunsektionens utlåtanden år 1998

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för livskraft och ekonomi
Team
Kommunalekonomi