Utlåtanden från Bokföringsnämndens kommunsektion

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har gett utlåtanden sedan år 1996.

De utlåtandena har grupperats på följande sätt:

Utlåtandena finns här under.

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för livskraft och ekonomi
Team
Kommunalekonomi