Bokföring och bokslut: Bokföringsnämndens kommunsektion

Utlåtanden från Bokföringsnämndens kommunsektion

Arbets- och näringsminiseriets Bokföringsnämndens kommunsektion har gett utlåtanden sedan år 1996.

De utlåtandena har grupperats på följande sätt:

Utlåtandena finns här under.

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden år 2017-

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2016-2011

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2010-2006

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2005-2003

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2002-1999

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden året 1998

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 1997-1996

Utlåtandena från Bokföringsnämndens kommunsektion

Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
tags