Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner

Bokföringsnämndens kommunsektion har reviderat sin allmänna anvisning om behandling av kommunala affärsverk i bokföringen. Anvisningen heter nu Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner. Texten har ändrats bland annat på grund av ändringarna i kommunallagen (410/2015) och bokföringslagen (1620/2015).

Anvisningar om särredovisning har lagts till, liksom också bokslutskalkyler. Anvisningen ersätter den tidigare anvisningen om affärsverk från år 2013. Den reviderade allmänna anvisningen kan tillämpas från och med räkenskapsperioden 2017.

Ladda kostnadsfri e-bok: http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3454

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering