Kommunförbundets chefekonom Minna Punakallio

Ekonomiska översikter åren 2016-2019

Ekonomiska översikter 2019

Tillväxten i världsekonomin avtar
Översikt publicerad 18.12.2019

Ekonomiska översikter 2018

Världsekonomin har nått sin topp 
Översikt publicerad 3.12.2018

Den goda utvecklingen i världsekonomin har stärkt konjunkturuppgången i Finland
Översikt publicerad 6.2.2018

Ekonomiska översikter 2017

Konjunkturtopp för Finland
Översikt, publicerad 28.9.2017

Uppsvinget i värdsekonomin syns också i Finland
Översikt, publicerad 3.5.2017

Ekonomiska översikter 2016

Utsikterna för den globala ekonomin oförändrade
Översikt publicerad 28.10.2016

Läget inom den kommunala ekonomin
Översikt publicerad 22.4.2016

Mera information på webben:

  • På finska och delvis på svenska: Ekonomiska prognoser
    VM:n taloudellisiin katsauksiin, mukana myös muiden ennusteita (esim. Suomen Pankki, OECD, Komissio, ETLA)
tags