Kommunförbundets chefekonom Minna Punakallio

Kommunnyheter och pressmeddelanden åren 2018-2019

Kommunnyheter och pressmeddelanden 2019

Kommunalskatterna höjs – över en miljon invånare drabbas
Pressmeddelande 19.11.2019, Minna Punkallio och Timo Reina

* På finska: VM:n budjettiesitys huomioi kunnat melko hyvin - talouden kehitys myös kuntatalouden suurin kysymysmerkki
Kuntalehden uutinen 15.8.2019

* På finska: Eläkejärjestelmien yhdistymisen myötä kunnilla olisi mahdollisuus kilpailuttaa eläkevakuuttajansa – kuntaliitto huolissaan yhdistämisen kustannuksista
Maaseudun Tulevaisuuden uutinen julkaistu 10.8.2019

* På finska: Valtion budjetti valmistuu normaalia myöhemmin - myös kuntatalouden ennusteet lykkääntyvät 
Kuntauutinen julkaistu 9.8.2019

Regeringsprogrammet innebär nya uppgifter för kommunerna – Kommunförbundet räknade ut de preliminära prislapparna 
Pressmeddelande publicerat 5.6.2019

Ramarna för den kommunala ekonomin klarar inte nya nedskärningar 
Nyhet från kommunsektorn publicerad 11.4.2019

* På finska: Kuntatalousohjelma: Miljardin euron lisäys peruspalvelujen valtionosuuksiin vuonna 2020 – Seuraavalle hallitukselle laihat eväät kuntatalouden suhteen 
Uutinen Kuntalehdessä 8.4.2019

Bred rapport om pensionssystemen ute på remiss
Nyhet från kommunsektorn publicerad 13.3.2019

Krisläge för den kommunala ekonomin: Två av tre kommuner har negativt resultat
Pressmeddelande publicerat 13.2.2019, Ilari Soosalu, Mikko Mehtonen och Minna Punakallio

Kommunnyheter och pressmeddelanden 2018

Lägre pensionsavgift och sjukförsäkringsavgift för kommunala arbetsgivare 2019
Nyhet från kommunsektorn publicerad 10.12.2018

Världsekonomin har nått sin topp 
Nyhet från kommunsektorn publicerad 3.12.2018

Kommunalskatten höjs för en halv miljon finländare – skillnaderna mellan kommunerna ökar 
Pressmeddelande publicerat 20.11.2018, Timo Reina, Minna Punakallio och Henrik Rainio

Kommunernas inkomst- och fastighetsskattesatser år 2019
Nyhet från kommunsektorn publicerad 13.11.2018, Henrik Rainio, Minna Punakallio ja Benjamin Strandberg

Budgetförhandlingarna innebar inga överraskningar för kommunerna
Nyhet från kommunsektorn publicerad 4.9.2018

Kommunförbundets arbetsutskott om budgetförslaget: Budgetförslaget försämrar den kommunala ekonomin – stort misstag att sysselsättningsförsöken inte fortsätter 
Kommunförbundets pressmeddelande publicerat 29.8.2018, Sirpa Paatero, Sari Rautio, Tapani Tölli, Timo Reina, Henrik Rainio och Minna Punakallio

Finansministeriets budgetförslag stramar åt kommunernas ekonomi
Nyhet från kommunsektorn publicerad 28.8.2018

Enkät bland ekonomidirektörerna: Regeringens anpassningsåtgärder långt ifrån målen – Landskaps- och vårdreformen kostar kommunerna tiotals miljoner 
Pressmeddelande publicerat 24.8.2018

Vårens kommunekonomiprogram tyder på en stark kommunekonomi
Nyhet från kommunsektorn publicerad 20.4.2018

Ramförhandlingarna i ett nötskal
Nyhet från kommunsektorn publicerad 19.4.2018

Kommunförbundet om ramförhandlingarna: Den kommunala ekonomin når sina mål - orosmomenten är en tillräcklig statsandelsfinansiering och kommunernas krympande roll i sysselsättningstalkot
Kommunförbundets pressmeddelande publicerat 11.4.2018

Ställningstagande av Kommunförbundets styrelse inför ramförhandlingarna våren 2018: Kommunernas ekonomiska verksamhetsförutsättningar måste tryggas under reformerna
Kommunförbundets pressmeddelande publicerat 15.3.2018

Förhandsuppgifter om kommunernas bokslutsprognoser 2017:Kommunekonomin stärktes, men förväntningarna infriades inte
Kommunförbundets pressmeddelande publicerat 7.2.2018

Den goda utvecklingen i världsekonomin har stärkt konjunkturuppgången i Finland
Nyhet frpån kommunsektorn publicerad 6.2.2018

tags