Chefekonomens spalt

Läget på arbetsmarknaden: Trenden för arbetslöshets- och sysselsättningsgraden

Minna Punakallio

Trots att sysselsättningen inte längre har förbättrats lika snabbt som under 2018 har utvecklingen ändå varit bättre väntat under de senaste månaderna. I januari 2020 var rentav 46 000 fler sysselsatta än året innan. I månadsuppgifterna ingår dock betydande slumpmässiga variationer så det är viktigt att vänta på ytterligare uppgifter för årets första månader. På grund av klassificeringsreformen i arbetsgivarsektorn finns det i början av året inga statistiska uppgifter att tillgå om kommunernas sysselsättning.

 

I januari 2020 steg trenden för sysselsättningsgraden till 73,4 procent, vilket är mycket nära regeringens sysselsättningsmål på 75 procent. Den statistik som mäter trenden preciseras dock i det skede då uppgifterna för nästa månad införs i tidsserien.  

Arbetslösheten har inte utvecklats lika positivt som sysselsättningen. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i januari 15 000 fler än året innan. Arbetslöshetsgraden har varit oförändrad de senaste månaderna. Antalet långtidsarbetslösa och kommunernas utgifter för arbetsmarknadsstödet stampar också på stället. Antalet långtidsarbetslösa har dock minskat betydligt sedan toppåren 2016 och 2017.

tags