Chefekonomens spalt

Översikter, nyheter och meddelande

 

Socialförsäkringsavgifterna för de kommunala arbetsgivarna har fastställts för år 2021
Sakkunnigssidan publicerad 10.12.2020

Kommunekonomistatistiken januari–september: kommunernas ekonomi stärktes – samkommunerna i svårigheter
Översikten publicerad 7.12.2020

Coronapandemin förorsakade en exceptionell nedgång i samhällsekonomierna globalt 
Översikten publicerad 24.11.2020

Kommunalskatten stiger för 700 000 finländare nästa år
Pressmeddelandet publicerad 18.11.2020

När verkställs regeringens kommunbeslut under ramperioden?
Översikten publicerad 14.11.2020

Statens kommunbeslut inför 2021
Översikten publicerad 12.11.2020

Coronapandemin har ökat arbetslösheten och kommunernas utgifter för arbetsmarknadsstöd
Översiten publicerad 26.10.2020

Exceptionellt positiv utvecklingsprognos för den kommunala ekonomin
Översikten publicerad 15.10.2020

Goda nyheter för kommunerna från budgetmanglingen
Översikten publicerad 23.9.2020

Budgetbesluten lindrar anpassningstrycket i kommunernas ekonomi – en besvikelse att nedskärningen enligt konkurrenskraftsavtalet kvarstår
Pressmeddelandet publicerat 16.9.2020

Kommunekonomistatistiken januari–juni: koronastödet märks i kommunernas ekonomi – samkommunerna i svårigheter
Översikten publicerad 2.9.2020

Den krisande kommunekonomin behöver stödjas också nästa år – budgetförhandlingarna måste ge en lösning
Pressmeddeandet publicerad 27.8.2020

FM:s budgetförslag driver på utvidgade uppgifter för kommunerna
Översikten publicerad 21.8.2020 

Den ekonomiska tillväxten dämpades år 2019: Coronapandemin förorsakade en unik nedgång i samhällsekonomierna globalt
Översikten publicerad 12.8.2020

Den ekonomiska situationen i kommunerna försämras år 2021 efter coronaåret
Översiken publicerad 30.6.2020

Regeringsbeslut som påverkar kommunernas ekonomi år 2021
Översikten publicerad 18.6.2020

Fjärde tilläggsbudgeten i ett nötskal
Översikten publicerad 18.6.2020

Coronakrisen syns redan i vårens uppgifter om den kommunala ekonomin
Översikten publicerad 2.6.2020

Vihriäläs professorsgrupp utarbetade en exit-strategi för den ekonomiska politiken
Översikten publicerad 18.5.2020

Ekonomisk översikt våren 2020: Coronakrisen förändrade såväl det dagliga livet som de ekonomiska utsikterna inom alla sektorer
Översikt publicerad 11.5.2020

Prognoserna för kommunernas socialskyddsavgifter har inte ändrats sedan hösten
Översikt publicerad 28.4.2020

Kommunekonomiprogrammet beskriver den kommunala ekonomins svaga utsikter
Nyhet från kommusektor publicerad 24.4.2020

De ekonomiska prognoserna har förvärrats snabbt
Översikt publicerad 25.3.2020

Coronavirusets konsekvenser för ekonomin: tillfällig nedgång eller långvarig recession? 
Nyhet från kommunsektor publicerad 12.3.2020 

Översikt över det ekonomiska läget år 2019
Översikt publicerad 9.3.2020

Läget på arbetsmarknaden: Trenden för arbetslöshets- och sysselsättningsgraden
Översikt publicerad 9.3.2020