Anpassningsprogram för den kommunala ekonomin (åren 2009-2015)

Kommunförbundet har sedan år 2009 årligen publicerat egna förslag inför följande ramar för statsfinanserna och det tillhörande basserviceprogrammet. Ramarna för statsfinanserna för de följande fyra åren fastställer regeringens finanspolitik på medellång sikt. I basserviceprogrammet drar regeringen upp riktlinjer för kommunpolitiken de närmaste åren. Sammanfattningen av basserviceprogrammet utgör en del av regeringens rambeslut.

​Systemet kommer nu att förnyas. En plan för den offentliga ekonomin införs och ett program för kommunernas ekonomi ersätter det tidigare basserviceprogrammet. I dessa fastställer staten sina utgiftsramar för kommunerna och ett mål för kommunernas finansiella ställning. Granskningen gäller den kommunala ekonomin i sin helhet. Revideringen av kommunallagen innebär skärpta krav på en balansering av ekonomin.

Arbetet med det första programmet i serien inleddes hösten 2008. Den finländska samhällsekonomin hade då gjort en djupdykning som också medförde stora svårigheter för kommunerna att finansiera sina lagstadgade tjänster. Det första programmet blev klart i februari 2009. Också sedan dess har programmen offentliggjorts i februari. Syftet har i synnerhet varit att påverka statens ramberedning.

Förslag och bakgrundspromemorior: 

  1. Räddningsprogram för den kommunala servicen I, 2009
  2. Räddningsprogram för den kommunala servicen II, 2010
  3. Den offentliga ekonomins hållbarhet och finansieringsunderskottet i den kommunala ekonomin, 2011
  4. Stabilisering av den kommunala ekonomin, 2012
  5. Anpassningsprogram för den kommunala ekonomin 2014–2017, 2013
  6. Anpassningsprogram för den kommunala ekonomin 2014–2018, 2014
  7. Förutsättningar för att rädda den kommunala ekonomin 2015–2019, 2015

Förslag och bakgrundspromemorior finns som bilagor här under.

tags