Nytt styrsystem för de offentliga finanserna

Nytt styrsystem för de offentliga finanserna

Kommunförbundet har sedan 2009 offentliggjort egna förslag inför beredningen av ramarna för statsfinanserna och den kommande kommunpolitiken. Förslagen har varje år sammanställts till en publikation som getts ut i februari. Efter finanskrisen har publikationerna främst fokuserat på läget inom den kommunala ekonomin och hur den ska kunna förbättras. Publikationerna, som gått under namnet anpassningsprogram, har också behandlat flera andra aktuella teman, såsom kommunreformen, kommunernas kapitalanskaffning eller hållbarhetsunderskottet.

Från och med år 2015 styrs den kommunala ekonomin via det nya styrsystemet för de offentliga finanserna. I det nya systemet är statsrådet skyldigt att i början av valperioden utarbeta en plan för de offentliga finanserna. Planen gäller utöver statsfinanserna också den kommunala ekonomin och socialskyddsfonderna. Vid sidan av planen för de offentliga finanserna bereds också ett program för kommunernas ekonomi, som fördjupar planen för de offentliga finanserna i fråga om beslut som gäller den kommunala ekonomin.

Planen för de offentliga finanserna och programmet för kommunernas ekonomi ses över i mars–april i samband med det normala ramförfarandet. Om balanseringen av den offentliga sektorn inte framskrider enligt målen är regeringen skyldig att fatta ytterligare beslut vid ramförhandlingarna för att målen ska nås.

Kommunförbundets mål är givetvis att också framöver påverka besluten om den kommunala ekonomin vid ramförhandlingarna. I och med det nya styrsystemet för de offentliga finanserna har också Kommunförbundets publikationsserie genomgått en förändring.

Den första publikationen i den nya serien beskriver det nya styrsystemet i klarspråk och lyfter fram konkreta mål som det nya systemet förutsätter av kommunerna. Den första planen för de offentliga finanserna i det nya systemet och det anknytande programmet för kommunernas ekonomi blev på grund av valåret undantagsvis klara först i september 2015. De ses över våren 2016 och samtidigt övergår man till normal årsrytm.

Publikationerna hittills:

tags