Nytt styrsystem för de offentliga finanserna – från balans till överskott i den kommunala ekonomin

Publikationen Nytt styrsystem för de offentliga finanserna – från balans till överskott i den kommunala ekonomin är en fortsättning på Kommunförbundets praxis att inför ramförhandlingarna sammanställa förbundets synpunkter på de kommande årens kommunpolitik.

Det nya styrsystemet för de offentliga finanserna, som infördes i början av 2015, och kommunernas makrostyrning har dock inverkat på förhållandet mellan staten och kommunerna och innehållet i kommunpolitiken. Därför har Kommunförbundet nu förnyat sina publikationer.
 
Inför regeringsperiodens första ramförhandlingar vill Kommunförbundet särskilt för kommunfältet vad det nya styrsystemet för de offentliga finanserna betyder och vad målet för det strukturella saldot (den finansiella ställningen) innebär för enskilda kommuner. Den nya kommunallagens krav på balansering av kommunens ekonomi behandlas också. Den förestående social- och hälsovårdsreformens och regionförvaltningsreformens konsekvenser för kommunernas ekonomi har däremot inte kunnat beaktas i publikationen. 

Det nya styrsystemet för de offentliga finanserna syftar till att stärka den kommunala ekonomin och bromsa skuldsättningen. Det förutsätter att kommunerna utökar sin interna finansiering för investeringar. Kommunerna kan själva bidra till detta genom prioriteringar och effektivisering av sina verksamheter. Varje kommun bör eftersträva ekonomiskt överskott och kontroll över skuldsättningen med beaktande av kommunens egen situation och framtidsutsikter. Avgörande faktorer är också hur förhållandet mellan staten och kommunerna kommer att utvecklas och givetvis den ekonomiska utvecklingen i sin helhet.    

tags